محصولات - با امکان مقایسه

سیستم فیلتراسیون شیشه ای

سیستم فیلتراسیون شیشه ای

Glass Filtration System
مناسب برای ممبرن های با قطر 47 یا 50 میلیمتر