محصولات - با امکان مقایسه

کاغذ جوزف

کاغذ جوزف

Joseph Paper
کاغذ محافظ بنچ

کاغذ محافظ بنچ

Bench Protective Papers
قایق های توزین

قایق های توزین

Weighning Boats
به صورت جعبه های 100 عددی در ابعاد 58*10*10 میلیمتر موجود می باشند.
دفترچه های بلاتینگ

دفترچه های بلاتینگ

Blotting Pads
به صورت دفترچه های 50 برگی در ابعاد 37*100 میلی متر موجود می باشند.